Aktualności

2019-09-26 18:11

Ewangelia na dziś – 27 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 9, 18-22) – Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

(…) Za kogo uważają Mnie tłumy?
Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza.
Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie?

————–

Jezu, moje wargi wyznają Ciebie w Credo jako jedynego Syna Ojca i mojego Pana. Udziel mi tej łaski, aby moje życie wyjaśniało postawą i działaniem to, co wyznają moje usta.

EWANGELIA  (Łk 9, 18-22)

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”
Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.
Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”.
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...