Aktualności

2021-01-26 17:11

Ewangelia na dziś – 27 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 4, 1-20) – Przypowieść o siewcy

(…) Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.

————–

Słowo siać trzeba zawsze i w każdych warunkach. Bo nawet jeśli my nie zbierzemy zboża, owoców zasianego ziarna, to przyjdzie ktoś inny i je zbierze. Jezus chce, byśmy głosili i siali sobą. Słowo potrzebuje siewcy. Trzeba być jednocześnie siewcą i ziarnem. I chociaż w dzisiejszych czasach są dostępne różne aplikacje na komórkę, które ułatwiają nam dostęp do Słowa, to jednak Słowo potrzebuje mojego serca.

 

Jezu, pomóż mi, abym siał tylko ziarna prawdy, dobra i miłości. Proszę też za dziennikarzy i ludzi słowa, aby siali tylko dobro.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 4, 1-20)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
«Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną, i wydawały plon, wschodząc i rosnąc; a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny». I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby „patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina”».
I mówił im: «Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści?
Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi Szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...