Aktualności

2020-08-26 19:11

Ewangelia na dziś – 27 sierpień 2020 rok

EWANGELIA  (Mt 24, 42-51) – Wezwanie do czujności

(…) Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność?

————–

Jako słudzy na wzór Jezusa i my, każdy w swoim powołaniu, jesteśmy zaproszeni, aby karmić powierzone nam przez Boga osoby: rodzinę i dzieci, wspólnotę, parafię, środowisko życia i pracy. Nie chodzi tu o pokarm materialny, lecz duchowy. Mamy karmić miłością, bliskością, Słowem Boga, wiarą, konkretną pomocą… Czy moje życie chrześcijańskie, życie wiary daje życie innym? Czy może źle traktuję innych, dogadzając sobie, podobnie jak zły sługa?

 

Jezu, od Ciebie mogę czerpać wszystko, aby móc karmić tych, których stawiasz na drodze mojego życia. Dziękuję Ci!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 24, 42-51)

Wezwanie do czujności

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: «Mój pan się ociąga», i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...