Aktualności

2021-03-26 17:11

Ewangelia na dziś – 27 marzec 2021 rok

EWANGELIA (J 11, 45-57) – Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże

(…) Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród.

————–

Nauka Jezusa obecnie również wywołuje niepokój. Iluż władców dzisiejszego świata boi się, że ludzie wierzą w Boga? Iluż chce zagłuszyć głos Boga w ludzkich sumieniach? Choć niełatwo dziś być wiernym wartościom ewangelicznym, pragniemy być wśród tych, którzy opowiedzieli się za Nim, przecież Jezus umarł za nas, za nasze grzechy. Chcemy bronić Jego Imienia.

 

Jezu,  jestem Twój, należę do Ciebie i z wszystkich sił chcę bronić Twego Imienia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 11, 45-57)

Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.
Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród». Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród».
Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić.
Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.
A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: «Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?»
Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...