Aktualności

2024-05-26 16:29

Ewangelia na dziś – 27 maj 2024 rok

EWANGELIA (Mk 10, 17-27) – Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem

(…) Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność.

————–

Gdy spotkany przez Jezusa człowiek wyznaje, że zawsze przestrzegał przykazań, Nauczyciel „przyjrzał mu się, umiłował go”. Dobro, które człowiek czyni, ma wielką wartość w oczach Boga, przeciwnie jest ze złem. Dla kogoś, kto rozumie i czyni wiele, naturalnym krokiem rozwoju jest czynić więcej. Tu jednak ów człowiek okazał się jeszcze niegotowy. To, co ludzkie, stało się zbyt wiążące.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię, uwolnij moje serce od tego, co jest wyłącznie ludzkie, a otwórz je na to, co prowadzi do Ciebie. 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 10, 17-27)

Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».
On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»
Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...