Aktualności

2023-02-26 16:11

Ewangelia na dziś – 27 luty 2023 rok

EWANGELIA (Mt 25, 31-46) – Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości

(…) I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

————–

„Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości” – św. Jan od Krzyża. Droga ku świętości dla każdego jest inna. Inaczej podąża nią zakonnica klauzurowa, inaczej matka czwórki dzieci. Tym, co jest wspólne dla każdego z nas, jest miłość i dobro świadczone drugiemu człowiekowi ze względu na Jezusa i miłość do Niego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy uczestniczyli w codziennej Ofierze Mszy św., a wówczas łaski z niej płynące będą się rozlewać na bliźnich. Miłość bez Jezusa, nie jest miłością.

 

Jezu, mój Królu,  pragnę czynić wszystko ze względu na Ciebie, bo wszystko co robię nawet dobre uczynki, ale bez Ciebie nie mają żadnej wartości [opadną na dno Piekła].

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 25, 31-46)

Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? »
A Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».
Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».
Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?»
Wtedy im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili».
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...