Aktualności

2020-02-26 18:11

Ewangelia na dziś – 27 luty 2020 rok

EWANGELIA (Łk 9, 22-25) – Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

(…) Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.

————–

W Bogu wszystko jest darem. Jezus ukazał nam to całym swoim życiem, a najbardziej przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. On oddał za nas swoje życie, abyśmy mogli żyć pełnią życia. Życie chrześcijanina, ucznia i przyjaciela Jezusa też ma się stawać ciągłym darem. Potrzebujemy odwagi, aby tracić siebie z miłości do Boga i do bliźnich. Jeśli chcę zachować wszystko dla siebie, to obumieram i tak naprawdę tracę szansę na życie w pełni, na świętość.

 

Jezu, proszę, ucz mnie w tym czasie Wielkiego Postu tracić moje życie w miłości razem z Tobą i z Twojego powodu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 9, 22-25)

Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...