Aktualności

2023-11-26 16:11

Ewangelia na dziś – 27 listopad 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 21, 1-4) – Wdowi grosz

(…) Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.

————–

Za ofiarę ubogiej wdowy nie można było zamówić nowych złotych świeczników do świątyni ani nawet zakupić oliwy do kilku lamp. Mimo to właśnie ta ofiara została przez Jezusa zauważona. Wielkość i wspaniałomyślność daru nie zależą bowiem od ilości, lecz od jakości. Taki jest również sam Bóg w swoim Synu – Jezusie Chrystusie. On daje wszystko, całego siebie, swoje życie. To jest największy dar.

 

Jezu, mój Królu, co byś zobaczył, patrząc na moje serce? Daję Ci to, co jest dla mnie cenne, czy to, co mi zbywa?

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 21, 1-4)

Wdowi grosz

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki.
I rzekł: „Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...