Aktualności

2021-11-26 16:11

Ewangelia na dziś – 27 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Łk 21, 34-36) – Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

(…) Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych.

————–

Czuwanie i modlitwa są wpisane w życie chrześcijanina. Rozważanie fragmentu Pisma Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa sprawiają, że przyziemne sprawy, które nas martwią, przestają nas przytłaczać. Chwile poświęcone na modlitwę pomagają nam skierować naszą uwagę na Tego, który jest najważniejszy, przygotować się na spotkanie z Nim.

 

Jezu, naucz mnie być człowiekiem czuwania i modlitwy. Człowiekiem prawdziwie wolnym wewnętrznie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 21, 34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...