Aktualności

2023-07-26 16:11

Ewangelia na dziś – 27 lipiec 2023 rok

EWANGELIA (Mt 13, 10-17) – Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach?

(…) Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano.

————–

Boga trzeba chcieć spotkać! Dlatego właśnie mówi w przypowieściach. Kto chce zrozumieć, zada sobie trud, aby je zrozumieć. Kto nie chce zrozumieć, odejdzie, znajdując wytłumaczenie. Słyszymy Jego głos w Ewangelii. Nie musimy odbywać dalekich podróży, by Go spotkać. Spotykamy Go w Eucharystii. Czy jesteśmy wdzięczni za ten dar Bożej obecności?

 

Jezu, mój Królu, jak szczęśliwe są moje oczy, jeśli widzą Cię ukrytego w Słowie. Szczęśliwe są moje uszy, jeśli potrafią usłyszeć Twój głos. Kocham Cię za to, że jesteś tak blisko mnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 13, 10-17)

Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach?

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?»
On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
„Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...