Aktualności

2022-04-26 16:11

Ewangelia na dziś – 27 kwiecień 2022 rok

EWANGELIA (J 3, 16-21) – Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

(…) Tak Bóg umiłował świat…

————–

Bardzo zadziwia sformułowanie: Bóg umiłował świat, bo przecież wielokrotnie w Ewangelii Jezus zachęca do tego, by świata nie kochać, by nie przywiązywać się do swojego życia tu, na Ziemi. Zdanie: Bóg umiłował świat, znaczy: umiłował ze względu na nas. Oto cały świat zostanie uratowany, nie dlatego jednak, że jest cokolwiek warty w oczach Bożych, lecz dlatego, że Bóg ze względu na miłość do człowieka uratuje także wszystko, co stworzył.

 

Ojcze, pragnę każdego dnia coraz więcej dziękować Ci za Twoją miłość, która jest moim, naszym ocaleniem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 3, 16-21)

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...