Aktualności

2020-04-26 18:11

Ewangelia na dziś – 27 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 6, 22-29) – Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

(…) Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.

————–

Jezus wie doskonale, jak różne są motywacje ludzi, którzy Go szukają. A ja, dlaczego szukam w moim życiu Jezusa? Czy dążę do spotkania z Nim, czy zależy mi jedynie na tym, co mogę od Niego uzyskać: jakąś łaskę, wysłuchanie modlitw, uzdrowienie? Czy pragnę wypełniać w moim życiu dzieła Boże, czy też chcę, aby to Bóg potwierdzał moje dzieła?

 

Jezu, dziękuję Ci za nieskończone łaski i proszę, abym coraz bardziej potrafił Cię szukać dla Ciebie samego, a nie ze względu na to, co od Ciebie otrzymuję.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 22-29)

Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”
W odpowiedzi rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.
Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”
Jezus odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...