Aktualności

2020-06-26 18:11

Ewangelia na dziś – 27 czerwiec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 8, 5-17) – Uzdrowienie sługi setnika

(…) On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.

————–

Poruszająca jest i gotowość pójścia Jezusa do domu poganina i okupanta, i wiara setnika, a także wzruszenie Jezusa jego wiarą. Jezus powiedział: „Idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś”. I sługa odzyskał zdrowie. Dziś Jezus te słowa kieruje do ciebie i do mnie. Jezus rozumie każde nasze zmaganie, cierpienie i trud, bo „wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby”. Pragnie hojnie udzielać nam łask, tylko czy znajdzie w nas wiarę potrzebną do przyjęcia Jego darów?

 

W kruchości mojej wiary proszę: „Panie, nie jestem godny, ale proszę powiedz słowo, aby…”.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 8, 5-17)

Uzdrowienie sługi setnika

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”.
Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź tu», a przychodzi; a słudze: «Zrób to», a robi»”.
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka opuściła ją. Wstała i usługiwała Mu.
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: „On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...