Aktualności

2022-09-25 16:11

Ewangelia na dziś – 26 wrzesień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 9, 46-50) – Nauka pokory

(…) Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

————–

Pomóż mi, Panie, usunąć z mojego życia wszelkie pragnienia światowej wielkości i napełnij moje serce tęsknotą za wielkością według miary dziecka Bożego. 

 

Jezu, mój Królu, Ty znasz moje wyniosłe serce i uczysz mnie postawy dziecka, którą sam przyjąłeś. Daj mi serce niewinne i czyste.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 9, 46-50)

Nauka pokory

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki».
Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...