Aktualności

2022-01-25 16:11

Ewangelia na dziś – 26 styczeń 2022 rok

EWANGELIA (Mk 4, 1-20) – Przypowieść o siewcy

(…) Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.

————–

W dzisiejszej Ewangelii zauważamy: Oto siewca sieje obficie i hojnie, nawet jeśli wie, że zabraknie rąk do tak wielkich zbiorów. Nie przestaje siać, bo pragnie, by obfitość wysypanego na pole ziarna wołała do nas: „Nie zawaham się oddać wszystkiego dla was, nawet jeżeli nie zechcecie przyjąć moich darów…”.

 

Jezu, Ty siejesz ziarno Słowa na glebie mojego serca. Dziękuję Ci za tę hojność i obfitość. Posyłaj mnie z rękami pełnymi ziarna do tych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 4, 1-20)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:

„Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. I dodał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica”.

I mówił im: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?

Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...