Aktualności

2019-10-25 18:11

Ewangelia na dziś – 26 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 13, 1-9) – Wezwanie do nawrócenia

(…) Powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.

————–

Nawrócenie jest bolesne, ponieważ wymaga oderwania się od stabilizacji grzechowej, wymaga zerwania z przyzwyczajeniami, niewłaściwym myśleniem, działaniem. Jezu, spoglądając na moje błędy i niewierności, proszę Cię o Twoją boską cierpliwość w drodze do nawrócenia.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 13, 1-9)

Wezwanie do nawrócenia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...