Aktualności

2020-11-25 17:11

Ewangelia na dziś – 26 listopad 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 21, 20-28) – Powtórne przyjście Chrystusa

(…) Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.

————–

Dla tych, którzy spotkali w swoim życiu Chrystusa i przyjęli od Niego zbawienie oraz dar życia wiecznego, znaki, które innych przerażają, stają się znakami nadziei. Dlatego Jezus mówi do swoich uczniów, aby w momentach próby nie bali się, lecz oczekiwali z nadzieją i godnością dzieci Bożych: „Wyprostujcie się i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie”.

 

Jezu, niech Twoja codzienna obecność w moim życiu przygotowuje mnie na ostateczne spotkanie z Tobą w wieczności.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 21, 20-28)

Powtórne przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...