Aktualności

2021-06-25 17:11

Ewangelia na dziś – 26 czerwiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 8, 5-17) – Uzdrowienie sługi setnika

(…) Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.

————–

Sługa setnika odzyskał zdrowie, bo Słowo Jezusa uzdrawia. My też pragniemy tak wierzyć. Wierzyć w Słowo Boże, słuchać go. Ono ma moc. Nie tylko nas uzdrawia, ale i daje życie wieczne. Zatem stańmy przed Bogiem tacy, jacy jesteśmy, grzeszni, z pustymi rękoma, w pełni świadomi, że nie zasługujemy na Jego pomoc. Powierzmy Mu z ufnością swoje życie, a będą się działy rzeczy wielkie.

 

Jezu, proszę o pokorę i ufność w Twoje Słowo, o wiarę, taką jaką miał setnik.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 8, 5-17)

Uzdrowienie sługi setnika

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała Mu.
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: «On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...