Aktualności

2023-09-24 16:11

Ewangelia na dziś – 25 wrzesień 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 8, 16-18) – Przypowieść o lampie

(…) Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.

————–

Po co Bóg ofiarował nam różne dary materialne i duchowe? Jezus sugeruje, że otrzymaliśmy je, by służyć innym. Rzucanie światła przez lampę zawsze jest związane z procesem spalania. Nasze świadectwo może być dla kogoś lampą rozświetlającą mrok. Aby być wiarygodnymi musimy się spalać dla Chrystusa każdego dnia, ale musi być przy tym codzienna lub częsta Ofiara Mszy świętej wraz z Komunią świętą, aby mieć siłę do działania.

 

Jezu, mój Królu, wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Postaw mnie tam, gdzie mogę dać trochę Bożego światła.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 8, 16-18)

Przypowieść o lampie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do tłumów:
«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...