Aktualności

2020-09-24 18:11

Ewangelia na dziś – 25 wrzesień 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 9, 18-22) – Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

(…) Za kogo uważają Mnie tłumy?

————–

Jezus dobrze wie, kim jest i co o Nim sądzą ludzie. Pyta, aby uczniowie mogli pogłębić swoje spojrzenie na Niego. To jest Jego tajemnica, do której dopuszcza apostołów jako swoich przyjaciół. Także i ja potrzebuję pogłębiać przyjaźń z Jezusem, aby mógł dzielić się ze mną swoimi tajemnicami Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

 

Jezu, im bardziej odkrywam, kim jesteś dla mnie, tym bardziej powierzasz mi samego siebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 9, 18-22)

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”
Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.
Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”.
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...