Aktualności

2023-05-24 16:11

Ewangelia na dziś – 25 maj 2023 rok

EWANGELIA (J 17, 20-26) – Aby stanowili jedno

(…) Aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.

————–

Bóg pragnie, abyśmy stanowili jedno. Jednak przeszkodą w przyjęciu tego nauczania, jest brak jedności między nami. Musimy się zastanowić, i może nawet zawstydzić, że dążymy do sztucznych podziałów w imię prawdy, która z Prawdą nie ma nic wspólnego. Często ten podział jest konsekwencją ludzkiej próżności, chorych ambicji, pragnienia władzy, zaszczytów, majątku…

 

Jezu, mój Królu, pragnę tak jak Ty modlić się do Ojca o jedność, jedności pragnąć, jak Ty jej pragnąłeś.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 17, 20-26)

Aby stanowili jedno

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
„Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...