Aktualności

2021-05-24 17:11

Ewangelia na dziś – 25 maj 2021 rok

EWANGELIA (Mk 10, 28-31) – Nagroda za wyrzeczenia

(…) Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

————–

Jakże trudno zostawić wszystko i pójść za Jezusem, być radykalnym dla Ewangelii. My z reguły zaraz zastanawiamy się, czy to się nam opłaca. Tymczasem Jezus pokazuje inne wartościowanie. Ci, którzy potrafią dla Jezusa zrezygnować z rzeczy ważnych, otrzymują stokroć więcej – życie we wspólnocie Ludu Bożego teraz i życie wieczne w przyszłości. My często na co dzień zapominamy o życiu wiecznym. A Jezus pokazuje nam, że to jest największe bogactwo.

 

Jezu, staję przed Tobą i proszę o łaskę, abym i ja był gotowy wszystko poświęcić dla Ciebie i Twojej Ewangelii.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 10, 28-31)

Nagroda za wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...