Aktualności

2023-11-24 16:11

Ewangelia na dziś – 25 listopad 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 20, 27-40) – Uduchowione życie zmartwychwstałych

(…) Są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

————–

Niebo to nie „lepsza” ziemia. Życie wieczne nie będzie bardziej uszlachetnionym życiem ziemskim. Jesteśmy ciekawi, jak będzie po drugiej stronie. Jezus uchyla rąbka tajemnicy i mówi, że w Niebie nie będziemy się już żenić ani wychodzić za mąż. W Niebie będziemy jak aniołowie. Tak naprawdę wiedza, jak tam będzie, nie jest nam niezbędna. Najważniejsza jest wiara, że zmartwychwstaniemy, by żyć z Chrystusem.

 

Jezu, mój Królu, rozpal na nowo w moim sercu pragnienie Nieba. Pomóż mi żyć godnie i sprawiedliwie, abym zrobił wszystko, co w mej mocy, by zasłużyć na Niebo.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 20, 27-40)

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».
Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze powiedziałeś». I już o nic nie śmieli Go pytać.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...