Aktualności

2021-09-23 17:11

Ewangelia na dziś – 24 wrzesień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 9, 18-22) – Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

(…) A wy za kogo Mnie uważacie?

————–

Modlitwa to czas spotkania z Bogiem, rozmowa. Zatem nie tylko my możemy zadawać pytania Bogu, ale i słuchać tego, o co On nas pyta. A Jezus pyta dziś, kim jest dla nas. To bardzo ważne. Czy tylko mamy wiedzę, kim On jest, czy wierzymy w Niego? Odpowiedź na to pytanie wiele mówi o nas samych, o naszej miłości do Pana. Czy potrafimy być Mu oddani bez reszty? Czy pragniemy odpowiedzieć Jezusowi całym swoim życiem?

 

Jezu, dziękuję za Twoją cierpliwość do mnie i miłosierdzie. Proszę, naucz mnie słuchać.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 9, 18-22)

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...