Aktualności

2019-09-23 18:11

Ewangelia na dziś – 24 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 8, 19-21) – Krewni Chrystusa

(…) Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą.
Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.

————–

Dziękuję Ci, Panie, że mogę należeć do Twojej rodziny. Każdego dnia słucham Twojego słowa. Duchu Święty, pomóż mi je zachowywać w moim sercu i wypełniać w moim życiu.

EWANGELIA  (Łk 8, 19-21)

Krewni Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.
Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...