Aktualności

2024-01-23 16:11

Ewangelia na dziś – 24 styczeń 2024 rok

EWANGELIA (Mk 4, 1-20) – Przypowieść o siewcy

(…) Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.

————–

Boski Siewca, Jezus, sieje Słowo Ewangelii obficie. Lecz to, czy przyniesie ono plon, zależy od odbiorcy, od ludzkiego serca. Wydaje się, że wszyscy są skłonni do słuchania, mniej lub bardziej uważnie. Ale istotne jest to, co dzieje się potem: czy jesteśmy gotowi to ziarno Słowa pielęgnować, aby wydało plon? Czy jesteśmy gotowi ponosić trud, aby to Słowo w nas obronić, zachować głęboko w sercu i pozwolić mu owocować?

 

Jezu, mój Królu, proszę daj mi serce uważne, cierpliwe i czułe, aby zasiane w nim Słowo przyniosło plon.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 4, 1-20)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
«Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną, i wydawały plon, wschodząc i rosnąc; a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny». I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby „patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina”».
I mówił im: «Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści?
Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi Szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...