Aktualności

2020-01-23 18:11

Ewangelia na dziś – 24 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 3, 13-19) – Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.

————–

Jezus zaprasza „tych, których upatrzył sobie w Sercu”. Pragnie On, aby ci, których wybrał, przede wszystkim z Nim byli, czyli budowali więzi przyjaźni. Dzieli się z nimi swoją miłością, mądrością i mocą. Jezus nie wybiera najlepszych. Wśród apostołów jest Judasz, który Go zdradził, Piotr, który się Go wyparł, są inni, którzy w godzinie krzyża uciekli. Jezus daje każdemu szansę spotkania ze sobą i przyjęcia Jego miłości. Także i mnie „upatrzył sobie w sercu”.

 

Jezu, dziękuję Ci, że wciąż na nowo mnie wybierasz i zapraszasz do przyjaźni z Tobą.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 3, 13-19)

Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...