Aktualności

2022-10-23 16:11

Ewangelia na dziś – 24 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 13, 10-17) – Uzdrowienie w szabat

(…) Była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.

————–

Przełożony synagogi z dzisiejszej Ewangelii myśli od szabatu do szabatu, jego perspektywa to sześć dni pracy i jeden dzień zastrzeżony na odpoczynek. Chrystus myśli życiorysem tej nieszczęśliwej kobiety, jej osiemnastoletnim cierpieniem, jej osiemnastoletnią nadzieją. Dlatego właśnie jedni się zawstydzili, a inni radowali, bo okazało się, że Bóg lepiej rozumie człowieka niż on sam siebie.

 

Jezu, mój Królu, Ty znasz wszystkie dokonujące się we mnie procesy, znasz ich źródło i przebieg. Stań się główną siłą, która we mnie działa. 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 13, 10-17)

Uzdrowienie w szabat

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!»
Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A owej córki Abrahama, którą Szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...