Aktualności

2021-03-23 17:11

Ewangelia na dziś – 24 marzec 2021 rok

EWANGELIA (J 8, 31-42) – Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

(…) Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

————–

Jednym z istotnych warunków, aby być prawdziwym uczniem Chrystusa, jest trwanie w Jego nauce. Słowo Jezusa pomaga stanąć w prawdzie. W jego świetle możemy dostrzec nasze grzechy i przyjąć Boże przebaczenie. „Prawda uczyni was wolnymi”. Możemy przyjąć miłość Boga. Z niewolników możemy stać się Jego dziećmi. Jezus jest prawdą. Dzięki Jego ofierze na krzyżu otrzymaliśmy wolność.

 

Jezu, pragnę trwać w Twojej nauce i w jej świetle poznawać prawdę.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 8, 31-42)

Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».
W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».
Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».
Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...