Aktualności

2024-05-23 16:29

Ewangelia na dziś – 24 maj 2024 rok

EWANGELIA (Mk 10, 1-12) – Nierozerwalność małżeństwa

(…) Czy wolno mężowi oddalić żonę.

————–

Pytanie, jakie zadają Jezusowi faryzeusze, dotyczy niezwykle ważnej sprawy. Odpowiedź Nauczyciela jest jasna i nie wymaga komentarza: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci, za tych, którzy trwają w Sakramencie Małżeństwa niosąc swój i małżonka krzyż. Proszę przemień tych, którzy ten krzyż porzucili, świadomi lub nieświadomi kary Bożej jaką na siebie zaciągnęli. 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 10, 1-12)

Nierozerwalność małżeństwa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.
I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...