Aktualności

2022-02-23 16:11

Ewangelia na dziś – 24 luty 2022 rok

EWANGELIA (Mk 9, 41-43. 45. 47-50) – Unikać okazji do grzechu

(…) Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją.

————–

Cała sztuka polega na tym właśnie, by nie uczynić pierwszego kroku do grzechu, najpierw w myśli, potem w sercu, a na końcu w czynie. Odciąć rękę, jeśli jest przyczyną grzechu, to znaczy: odciąć sobie drogę do zła; odciąć internet, odciąć złą relację, odciąć sobie czas na bezczynność, odciąć alkohol, narkotyki, pornografię, odciąć swoją drogę do miejsca, gdzie rodzą się pokusy.

 

Jezu, w Tobie nie ma nic z ciemności ani zła. Ty jesteś samym światłem, samym dobrem. Ucz mnie odcinania się od grzechu granicą Twojej łaski.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 9, 41-43. 45. 47-50)

Unikać okazji do grzechu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony.
Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...