Aktualności

2021-02-23 17:11

Ewangelia na dziś – 24 luty 2021 rok

EWANGELIA (Łk 11, 29-32) – Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

(…) To plemię jest plemieniem przewrotnym.

————–

Nasze pokolenie potrzebuje znaku Jonasza. W nim zawiera się wezwanie do nawrócenia. Nasze pokolenie potrzebuje również mądrości Salomona i rozważnego serca. Ale najważniejszym znakiem, który zawsze powinniśmy mieć przed sobą, jest znak Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Czy potrafię w moim życiu zauważać i odczytywać znaki Bożej Opatrzności?

 

Jezu, staję przed Tobą i proszę: Niech ten święty czas Wielkiego Postu będzie szukaniem Ciebie każdego dnia i podejmowaniem wysiłku nawrócenia.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 29-32)

Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...