Aktualności

2021-07-23 17:11

Ewangelia na dziś – 24 lipiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 13, 24-30) – Przypowieść o chwaście wśród zboża

(…) Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.

————–

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam prawdę, że zasiew Boży wyrasta pośród chwastów, których nie posiał Bóg, lecz Jego nieprzyjaciel. Ale to Bóg będzie miał ostatnie słowo. Nie jest łatwo w tę prawdę uwierzyć. Często odnosimy wrażenie, że jest zupełnie inaczej. Prośmy więc o łaskę, by mimo wszystko wierzyć, że Bóg jest sprawiedliwym i potężnym Panem, który pragnie ocalić dobro w naszym życiu.

 

Jezu, chcę zawsze siać dobro. Proszę Cię, pomóż mi przezwyciężyć to wszystko, co jest we mnie chwastem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 13, 24-30)

Przypowieść o chwaście wśród zboża

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”
A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...