Aktualności

2020-07-23 18:11

Ewangelia na dziś – 24 lipiec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 13, 18-23) – Wyjaśnienie przypowieści o siewcy

(…) Posłuchajcie co znaczy przypowieść o siewcy. 

————–

Słowo Boga jest stwórcze, ma moc, przemienia nasze życie. Dlatego szatan czyni wszystko, w sposób pośredni lub bezpośredni, aby wykraść Słowo Boga z naszych serc lub zagłuszyć jego wzrost. Co w moim życiu najbardziej przeszkadza mi słuchać Słowa? Co je wyrywa z mego serca? Co zagłusza? Który z rodzajów gleby najbardziej przypomina dziś moje serce: przy drodze, kamienista, zachwaszczona czy żyzna?

 

Jezu, pragnę słuchać Twoich słów i coraz bardziej je rozumieć, aby wydawały owoce nowego życia i plon obfity dobrych uczynków.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 13, 18-23)

Wyjaśnienie przypowieści o siewcy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Posłuchajcie co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...