Aktualności

2022-12-23 16:11

Ewangelia na dziś – 24 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 1, 67-79) – Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

(…) A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego.

————–

Ty, chłopcze, będziesz nazwany prorokiem Najwyższego. Oto proroctwo o proroku. Proroctwo o tych, którzy będą wyprzedzać Jezusa, ewangelizować, opowiadać o tym, że świat bez Mesjasza nie ma sensu. Bez Niego wszystko jest oszustwem. Wszystko się stało przez Niego, z Nim i dla Niego. Z naszych serc, z naszych życiorysów, z tego świata nie da się Go po prostu wykorzenić. On jest sercem tego świata, On jest historią naszej historii, duszą naszych dusz.

 

Jezu, mój Królu, Ty przychodzisz dziś jako dzieciątko, by pokazać mi, że to, co małe, ma największe znaczenie. Ucz mnie przyjmować tę prawdę.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 1, 67-79)

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie grzechów,
dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...