Aktualności

2019-12-23 18:11

Ewangelia na dziś – 24 grudzień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 1, 67-79) – Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować.

————–

Gdy kara za niedowiarstwo się skończyła, Zachariasz uwielbiał Boga za Jego wierność i łaskawość zarówno wobec jego bezdzietnego małżeństwa, jak i wobec całej ludzkości. Dzięki Duchowi Świętemu widział życiową misję swego syna – głoszenie przyjścia Zbawiciela. Właśnie dziś Bóg daje swojego Syna, aby był moim Dobrym Pasterzem i bramą prowadzącą do królestwa Bożego. To prawdziwa radość i nadzieja.

 

Otwórz, Panie, moje oczy, aby mogły dziś zobaczyć przychodzące zbawienie. Pobudź, moje serce, aby nieustannie wielbiło Boga.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 1, 67-79)

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie grzechów,
dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...