Aktualności

2022-09-22 16:11

Ewangelia na dziś – 23 wrzesień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 9, 18-22) – Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

(…) A wy za kogo Mnie uważacie?

————–

Wyznanie Piotra bardzo pomaga nam w nazwaniu tego, co kryje się w naszych sercach. Wierzyć w Chrystusa oznacza: nie uczestniczyć w propagandzie sukcesu jaki proponuje i promuje świat, ale postawić siebie na horyzoncie historii Boga. Ta historia ma krzyż, w świetle którego chcemy oceniać intencje i plany. Wszystko można zostawić pod krzyżem, co nie oznacza, że nasze życie jest mniej cenne.

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci za wiarę Kościoła, za to, że mogę wraz z apostołami wyznawać: Ty jesteś Chrystusem Bożym.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 9, 18-22)

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...