Aktualności

2019-09-22 18:11

Ewangelia na dziś – 23 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 8, 16-18) – Przypowieść o lampie

(…) Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.

————–

Jezus pragnie, aby Jego światło, które jest w każdym z nas było widoczne dla wszystkich. Również w naszym życiu. Jeśli otrzymaliśmy łaskę poznania Boga, budowania naszego życia na relacji z Nim, to nie możemy tego chować w ukryciu, wstydzić się. Jezus wymaga, abyśmy byli Jego świadkami.

EWANGELIA  (Łk 8, 16-18)

Przypowieść o lampie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do tłumów:
„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...