Aktualności

2021-08-22 17:11

Ewangelia na dziś – 23 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 23, 13-22) – Zaślepienie faryzeuszów

(…) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi.

————–

Jezus zwraca dziś naszą uwagę na obłudę i fałsz, które niszczą wszelkie dobro już w zarodku. Prawdziwi świadkowie Jezusa to ludzie bogaci wewnętrznie, wiarygodni, autentyczni, którzy całym swoim życiem potwierdzają to, co głoszą. Ich serca wypełnia miłość, a ich działanie cechuje sprawiedliwość. Dla Boga ważne jest nasze serce.

 

Jezu, proszę, chroń mnie od obłudy i faryzeizmu. Pomóż mi dostrzegać u innych ich wewnętrzne bogactwo.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 23, 13-22)

Zaślepienie faryzeuszów

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus przemówił tymi słowami:
«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.
Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: „Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą”.
Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: „Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą”. Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?
Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...