Aktualności

2019-08-22 18:11

Ewangelia na dziś – 23 sierpień 2019 rok

EWANGELIA (Mt 22, 34-40) – Największe przykazanie

(…) Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?
On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

————–

Panie, Ty każdego dnia swoim życiem, które poświęciłeś dla mnie, dajesz mi odpowiedź na pytanie o najważniejsze przykazanie. Niech Twoja łaska pomoże mi dać Ci odpowiedź w mojej miłości bliźniego.

EWANGELIA  (Mt 22, 34-40)

Największe przykazanie

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...