Aktualności

2023-03-22 16:11

Ewangelia na dziś – 23 marzec 2023 rok

EWANGELIA (J 5, 31-47) – Nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie

(…) Nie macie w sobie miłości Boga.

————–

Jak bardzo gorzki jest zarzut Jezusa: nie ma w was miłości Boga. Jak często i my moglibyśmy usłyszeć głos Jezusa mówiącego: „Nie ma w was Mojej miłości”. Czasem szukamy źródła zła w świecie, tropiąc oznak niewierności, wyszukując odejścia od tradycji w działaniu papieża, biskupa, księdza, charyzmatycznego świeckiego. A może źródłem zła jest brak miłości w nas?

 

Jezu, mój Królu, nie chcę przyjmować chwały od ludzi. Chcę znać siebie, jak Ty mnie znasz. Chcę mieć w sobie miłość Boga. Pomóż mi w tym, proszę.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 5, 31-47)

Nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do Żydów:
„Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy.
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał.
Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.
Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli?”

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...