Aktualności

2022-03-22 16:11

Ewangelia na dziś – 23 marzec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 5, 17-19) – Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

(…) Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

————–

Najmniejszą hebrajską literą jest jota. Ta maleńka litera – chciałoby się powiedzieć: nic nieznacząca – stoi na początku świętego imienia Jezus (Jeszua). Jest więc literą świętą. Nadzwyczaj istotną. Jest literą, od której zaczyna się nowa epoka. Nowy świat. Nowy czas. Nowy Testament. Od tej jednej joty zależy wypełnienie nie tylko całego Dekalogu, ale także prawa miłości Boga, bliźniego i siebie samego. Bo to, co małe, w oczach Boga jest największe.

 

Jezu, ucz mnie modlitwy Twoim świętym Imieniem, abym mógł wypełnić Twoje Prawo w swoim życiu.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 17-19)

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...