Aktualności

2020-03-22 18:11

Ewangelia na dziś – 23 marzec 2020 rok

EWANGELIA (J 4, 43-54) – Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

(…) Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie.

————–

Kiedy urzędnik królewski wrócił do domu i dowiedział się, że jego syn wyzdrowiał, „uwierzył on sam, jak i wszyscy jego domownicy”. Uwierzyli nie tylko w cudotwórczą moc Jezusa, lecz także w Jego posłanie od Ojca. Czym innym jest uwierzyć, że Jezus może coś dla mnie uczynić, coś zmienić w moim życiu, a czym innym oddać Mu swoje życie jako Panu i Zbawcy. Doświadczanie zbawczej mocy Jezusa prowadzi nas do wiary w Niego jako Syna Bożego.

 

Jezu, przymnóż mi wiary, pragnę wierzyć Twojemu Słowu bez widzenia znaków i cudów.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 4, 43-54)

Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający.
Jezus rzekł do niego: „Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie”.
Powiedział do Niego urzędnik królewski: „Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko”.
Rzekł do niego Jezus: „Idź, syn twój żyje”. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem.
A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: „Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka”. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: „Syn twój żyje”. I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...