Aktualności

2023-05-22 16:11

Ewangelia na dziś – 23 maj 2023 rok

EWANGELIA (J 17, 1-11a) – Ojcze, otocz swego Syna chwałą

(…) Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina!

————–

Bezpośrednie oczekiwanie na dar Ducha Świętego obrazuje nam Jezus na modlitwie w Wieczerniku, podczas ostatniej wieczerzy. Można powiedzieć, że Duch Święty w Jezusie modlił się do Ojca. W ciągu najbliższych dni możemy, dosłownie, wejść w rozmodlone Serce Jezusa, aby uczyć się od Niego modlitwy, uczyć się zażyłości z Ojcem w Duchu Świętym.

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci, że mogę uczestniczyć w Twojej modlitwie, że otwierasz przede mną swoje Serce. Razem z Tobą chcę opowiedzieć dziś Ojcu o tym, co dzieje się w moim sercu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 17, 1-11a)

Ojcze, otocz swego Syna chwałą

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
„Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...