Aktualności

2022-02-22 16:11

Ewangelia na dziś – 23 luty 2022 rok

EWANGELIA (Mk 9, 38-40) – Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

(…) Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami.

————–

Ludzie lubią granice. Lubią stawiać mury. Odgradzać, zabraniać, wykluczać. Zaznaczać w imię Boże, co po naszej stronie, a co po przeciwnej. Tymczasem Chrystus nie tworzy ekskluzywnego klubu, w którym obowiązują karty członkowskie dla gorliwych i nieskalanych. Istnieje wyraźna różnica między grupą a wspólnotą.

 

Jezu, Ty widzisz, jak łatwo odwracam wzrok od ludzi, którzy myślą lub postępują inaczej niż ja. Daj mi serce nowe i nowego Ducha.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 9, 38-40)

Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...