Aktualności

2022-12-22 16:11

Ewangelia na dziś – 23 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 1, 57-66) – Narodzenie Jana Chrzciciela

(…) On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię.

————–

Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, ten często zachowuje się w sposób niezrozumiały dla reszty świata. Tak właśnie jest z Zachariaszem, który rozumie, że na jego oczach dokonuje się wielka mesjańska rewolucja. Dlatego właśnie postanawia nadać swojemu synowi imię, którego nikt dotąd w jego rodzie nie nosił. Jan ma być znakiem zerwania z dotychczasową historią – historią grzechu – by wszystko stało się nowe.

 

Jezu, mój Królu, Ty przynosisz mi zupełnie nowe imię, imię święte, imię ery mesjańskiej. Z tym imieniem pragnę stawać przed Twoim Obliczem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 1, 57-66)

Narodzenie Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan».
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię».
Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił, błogosławiąc Boga.
Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy to słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kim będzie to dziecię?». Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...