Aktualności

2019-12-22 18:11

Ewangelia na dziś – 23 grudzień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 1, 57-66) – Narodzenie Jana Chrzciciela

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.

————–

Narodziny tego, który jest „głosem wołającym na pustyni”, wprowadzają w klimat bliskości oczekiwania na przyjście Słowa. Warto rozejrzeć się wokoło i zobaczyć, że nie jestem osamotniony w moim oczekiwaniu. Nawet jeśli inni mają różne od moich motywy. Bo gdy spoglądam z wiarą, to ona pozwala mi być świadkiem dzieł Bożej dobroci również w życiu innych.

 

Panie, tyle razy okazałeś miłosierdzie nade mną i nad innymi ludźmi. Ucz mnie radować się skutecznością Twojej łaski.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 1, 57-66)

Narodzenie Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan».
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię».
Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił, błogosławiąc Boga.
Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy to słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kim będzie to dziecię?». Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...