Aktualności

2020-01-21 18:11

Ewangelia na dziś – 22 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 3, 1-6) – Uzdrowienie w dzień szabatu

(…) Rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tu na środku.

————–

Jezus jest zasmucony niewrażliwością serca faryzeuszy. Prawo i przepisy mają chronić i bronić życia, zdrowia, lecz nigdy nie mogą być narzędziem wygodnictwa, obojętności czy wręcz krzywdy. Pomimo oporu faryzeuszów On wybiera dobro i je czyni. Jezus uzdrawiał w szabat, bo uzdrowienie to nie praca, lecz oddawanie czci i chwały Ojcu. Pomyślę dziś: Jaka jest moja hierarchia wartości?

 

Proszę Cię, Jezu, wyzwalaj moje serce, abym miał odwagę wybierać dobro, moje i innych, ku Twojej chwale.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 3, 1-6)

Uzdrowienie w dzień szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...