Aktualności

2020-10-21 18:11

Ewangelia na dziś – 22 październik 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 12, 49-53) – Ewangelia powodem rozłamu

(…) Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

————–

Jezus udzielił nam swego Ducha przez Chrzest. Naszą odpowiedzią na dar Ducha Świętego jest wybór wartości ewangelicznych, nawet za cenę niezrozumienia i odrzucenia ze strony najbliższych. Jednak Duch nas umacnia, abyśmy nawet w takich sytuacjach odpowiadali miłością na odrzucenie, akceptacją na wzgardę, przebaczeniem na obmowę.

 

Jezu, zapal w moim sercu płomień miłości Twojego Ducha, aby oczyszczał moje intencje.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 12, 49-53)

Ewangelia powodem rozłamu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadani wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...