Aktualności

2019-10-21 18:11

Ewangelia na dziś – 22 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 12, 35-38) – Oczekiwać powrotu Pana

Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie.

————–

Przyjdzie taki dzień w naszym życiu, że staniemy przed Bogiem. To cel naszego życia, które nie jest oczekiwaniem, lecz podążaniem ku konkretnej osobie, ku Jezusowi Chrystusowi. Duchu Św. wspomagaj mnie w codziennym zawierzeniu, abym podążał Drogą Jezusową, a nie drogą świata.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 12, 35-38)

Oczekiwać powrotu Pana

 

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...